Hајновите измени на страницата Видео галерија Галерија на документи

tenLogic

tenLogictenLogic е систем на куќна автоматика, кој што се користи во куќа, стан, викендица, хотел, дом за стари лица или во деловен простор. Овој систем се вика паметна куќа, а препознатливи комерцијални називи се и ПАМЕТЕН СТАН, SMART HOME, SMART HOUSE, INTELLIGENT HOME, HOME AUTOMATION, HOME CONTROL, POWER HOUSE, DOMOTICO, Умный дом,...). tenLogic е интегриран во системот на LogiTV, кој што на современ начин ја интегрира автоматиката, телевизијата и интернетот. Користејќи ги современите технолошки решенија ги поврзува музиката, сликарството, фотографијата, филмот.

Вести

54. Меѓународен саем на техника
Jan 19, 2011
На 54. Меѓународен саем на техника и технички достигнувања во мај 2010 е освоено Посебно признание ...

Прилагодување
електро инсталација

Prilagoduvanje elektro instalacijaСистемот tenLogic, најчесто, ја користи постоечката инсталација од 220V, со минимални прилагодувања и корекции (без копање во ѕидови) и може да се проектира и вградува во стамбените објекти кои што се во функција.

повеќе

LogiTV

logiTVLogiTV, на современ начин ги интегрира куќната автоматика, телевизијата и интернетот – ги поврзува музиката, сликарството, фотографијата, филмот користејќи современи технолошки решенија.

повеќе

Cena

tenLogic - ceniЦената на системот на автоматика tenLogic, зависи од барањата на корисникот, а најчесто е од 25 до 35€/m² вградено во објектот.
повеќе


Sistem na kukna avtomatika tenLogic - brosuraSistem na kukna avtomatika tenLogic ceni - brosura

Пријава за новости

E-mail: